Realizacje

 • 1. Wójt Gminy w Kiszkowie ul.Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo
 • 2. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
 • 3. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
 • 4. Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14
 • 5. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nowym Mieście nad Wartą ul. Jesionowa 2a
 • 6. Burmistrz Miasta Środa Wlkp.ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
 • 7. Urząd Miejski w Kórniku Plac Niepodlagłości 1
 • 8. Urząd Gminy w Łubowie, 62-260 Łubowo 1
 • 9. Burmistrz Miasta Środa Wlkp. ul. Daszyńskigo 5, 63-000 Środa Wlkp.

Sala widowiskowo-sportowa z chodnikami, parkingami i zagospodarowaniem terenu w Kiszkowie, ulica polna działka 58/1

Rozbudowa kolektorów sanitarnych na terenie aglomeracji Środa Wlkp. - zadanie nr 2

Budowa 3 szt. oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim gminy Środa Wlkp. wraz z kanalizacją sanitarną dla wsi Chocicza, Czarne, Piątkowo - Starkówiec Piątkowski, Pierzchno

Aranżacja rynku w Nowym Mieście nad Wartą

Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą

Budowa sieci wodociągowej od hydroforni w Trzebisławkach do istniejącej sieci w Koszutach.

Wznowienie budowy budynku mieszkalnego 12-rodzinnego w Dziećmierowie przy ul. Leśnej 5

Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dZ 125mm / 63mm wraz z przyłączami gazu PE Dz 25mm w Leśniewie, gmina Łubowo

Program budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowościach gminy Środa Wlkp.

 • 10. Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne ul. Gnieźnieńska 32, 62-300 Września
 • 11. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań
 • 12. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań
 • 13. PS INVEST Jarosław Przygocki ul. Paderewskiego 19, 63-000 Środa Wlkp.
 • 14. Gmina Zaniemyśl ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl
 • 15. PS INVEST Jarosław Przygocki ul. Paderewskiego 19, 63-000 Środa Wlkp.
 • 16. INOCHŁOD - SERWIS Sp. z o.o. ul. Dworcowa 7, 88-160 Janikowo
 • 17. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Harcerska 16, 63-000 Środa Wlkp.
 • 18. Urząd Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4
 • 19. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 62-261 Lednogóra Dziekanowice 33

Hala sportowa o wymiarach boiska wewnętrznego 44x27m z zapleczem socjalnym i widownią na 240 miejsc siedzących oraz trybuną zadaszoną na 560 miejsc z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi i przyłączami we Wrześni przy ul. Szkolnej

Instalacje sanitarne, elektryczne i komputerowe dla zadania: Remont i adaptacja pomieszczeń garażowych w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wlkp. na potrzeby Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Środzie Wlkp.

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń garażowych w budynku przy ul. Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp. na potrzeby Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Środzie Wlkp.

Wielorodzinny budynek mieszkalny z lokalami handlowo-usługowo-biurowymi i wbudowanymi garażami oraz parking do piętnastu samochodów osobowych w Środzie Wlkp. przy ul. Poselskiej, nr ewid. działek 2768/3 i 2768/4

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Polwicy

Roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami

Sieci technologiczne z rur stalowych o połączeniach spawanych metodą elektryczną na terenie zakładu Pini Polonia w Kutnie

Wykonanie kanałów sanitarnych oraz kolektora tłocznego wraz z przepompownią ścieków w ulicach Strzelecka - Topolska w Środzie Wlkp.

Moje Boisko ORLIK 2010 w Kleszczewie przy ul. Sportowej

Rezerwaty Archeologiczne dotyczące Początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo. Gród w Grzybowie - roboty budowlano-montażowe

 • 20. Burmistrz Miasta Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp
 • 21. Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego ul. Kosynierów 2b, 63-000 Środa Wlkp.
 • 22. Urząd Gminy w Dominowie ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo

Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wlkp.

Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gieczu i Murzynowie Kościelnym