Oferta

Usługi projektowe

Nasza Firma zajmuje się projektowaniem:

  • – sieci i instalacji wodociągowych,
  • – sieci i instalacji sanitarnych,
  • – sieci i instalacji gazowych,
  • – instalacji wentylacyjnych,
  • – oczyszczalni ścieków zarówno zbiorczych, jak i przydomowych w różnych technologiach,
  • – stacji uzdatniania wody,
  • – zbiorników bezodpływowych (szamba)