Wielobranżowe roboty budowlane

Wielobranżowe roboty budowlane


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BOLESŁAW SPOCHACZ oferuje:
 • nowoczesne bezodpływowe zbiorniki na ścieki bytowe ZB SPOCHACZ o objętości 2,5-100 m3
 • nowoczesne osadniki gnilne z koszem filtracyjnym OG SPOCHACZ o objętości 2,0-40 m3
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków TECHNOLOGIA AUTORSKA, produkcja i montaż:
  • oczyszczalnia SRB XY (sekwencyjny reaktor biologiczny)
  • oczyszczalnia TRIO XY (wysoko sprawne złoże biologiczne)
  • Nasze produkty posiadają aprobatę INSTYTUTU OCHRONY ŚRODOWISKA
 • automatyczne zbiornikowe przepompownie ścieków

Wykonujemy także:
 • modernizację i remonty oczyszczalni ścieków
 • roboty ziemne, przeciski i przewierty (mikrotuneling)
 • roboty inżynieryjno-budowlane, sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, cieplnych i gazowych we wszystkich technologiach
 • sieci i instalacje gazowe
 • sprzedaż systemów rurowych branży instalacyjnej
 • uwzględniamy możliwości indywidualnych potrzeb klienta