Usługi projektowe

Usługi projektowe


Nasza Firma zajmuje się projektowaniem:
  • sieci i instalacji wodociągowych,
  • sieci i instalacji sanitarnych,
  • sieci i instalacji gazowych,
  • instalacji wentylacyjnych,
  • oczyszczalni ścieków zarówno zbiorczych, jak i przydomowych w różnych technologiach,
  • stacji uzdatniania wody,
  • zbiorników bezodpływowych (szamba)