Realizacje

Realizacje


Lp Zamawiający Przedmiot zamówienia
1 Wójt Gminy w Kiszkowie ul.Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo Sala widowiskowo-sportowa z chodnikami, parkingami i zagospodarowaniem terenu w Kiszkowie, ulica polna działka 58/1
2 Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp. Rozbudowa kolektorów sanitarnych na terenie aglomeracji Środa Wlkp. - zadanie nr 2
3 Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp. Budowa 3 szt. oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim gminy Środa Wlkp. wraz z kanalizacją sanitarną dla wsi Chocicza, Czarne, Piątkowo - Starkówiec Piątkowski, Pierzchno
4 Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14 Aranżacja rynku w Nowym Mieście nad Wartą
5 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nowym Mieście nad Wartą ul. Jesionowa 2a Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą
6 Burmistrz Miasta Środa Wlkp.ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp. Budowa sieci wodociągowej od hydroforni w Trzebisławkach do istniejącej sieci w Koszutach.
7 Urząd Miejski w Kórniku Plac Niepodlagłości 1 Wznowienie budowy budynku mieszkalnego 12-rodzinnego w Dziećmierowie przy ul. Leśnej 5
8 Urząd Gminy w Łubowie, 62-260 Łubowo 1 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dZ 125mm / 63mm wraz z przyłączami gazu PE Dz 25mm w Leśniewie, gmina Łubowo
9 Burmistrz Miasta Środa Wlkp. ul. Daszyńskigo 5, 63-000 Środa Wlkp. Program budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowościach gminy Środa Wlkp.
10 Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne ul. Gnieźnieńska 32, 62-300 Września Hala sportowa o wymiarach boiska wewnętrznego 44x27m z zapleczem socjalnym i widownią na 240 miejsc siedzących oraz trybuną zadaszoną na 560 miejsc z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi i przyłączami we Wrześni przy ul. Szkolnej
11 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań Instalacje sanitarne, elektryczne i komputerowe dla zadania: Remont i adaptacja pomieszczeń garażowych w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wlkp. na potrzeby Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Środzie Wlkp.
12 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań Przebudowa i adaptacja pomieszczeń garażowych w budynku przy ul. Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp. na potrzeby Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Środzie Wlkp.
13 PS INVEST Jarosław Przygocki ul. Paderewskiego 19, 63-000 Środa Wlkp. Wielorodzinny budynek mieszkalny z lokalami handlowo-usługowo-biurowymi i wbudowanymi garażami oraz parking do piętnastu samochodów osobowych w Środzie Wlkp. przy ul. Poselskiej, nr ewid. działek 2768/3 i 2768/4
14 Gmina Zaniemyśl ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Polwicy
15 PS INVEST Jarosław Przygocki ul. Paderewskiego 19, 63-000 Środa Wlkp. Roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami
16 INOCHŁOD - SERWIS Sp. z o.o. ul. Dworcowa 7, 88-160 Janikowo Sieci technologiczne z rur stalowych o połączeniach spawanych metodą elektryczną na terenie zakładu Pini Polonia w Kutnie
17 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Harcerska 16, 63-000 Środa Wlkp. Wykonanie kanałów sanitarnych oraz kolektora tłocznego wraz z przepompownią ścieków w ulicach Strzelecka - Topolska w Środzie Wlkp.
18 Urząd Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4 Moje Boisko ORLIK 2010 w Kleszczewie przy ul. Sportowej
19 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 62-261 Lednogóra Dziekanowice 33 Rezerwaty Archeologiczne dotyczące Początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo. Gród w Grzybowie - roboty budowlano-montażowe
20 Burmistrz Miasta Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wlkp.
21 Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego ul. Kosynierów 2b, 63-000 Środa Wlkp. Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
21 Urząd Gminy w Dominowie ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gieczu i Murzynowie Kościelnym