Praca

Praca


Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o przesyłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym na adres:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Bolesław Spochacz
Ruszkowo 7A
63-000 Środa Wlkp.

lub nasz adres mailowy:
pw@spochacz.com.pl

Prosimy o zawarcie w zgłoszeniu następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do celów realizacji procesu rekrutacji (Ustawa z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883)”.